Pressemeddelelsen i en mere læseværdi version:

Foreningen Multikulturelt Forum er på banen igen.

Efter 19 kulturfestivaler måtte vi efter festivalen i 2017 se i øjnene, at kræfterne ikke rakte til at fortsætte med mange boder i store telte med forberedelse, logistik og hårdt fysisk arbejde.

Vi har derfor haft en pause, hvor vi har sundet os og overvejet, hvad vi skulle gøre for at opfylde vores formål, som er: ”at skabe et forum for foreninger og enkeltpersoner i Nordsjælland på tværs af kultur, etnicitet og religiøst tilhørsforhold med henblik på at fremme gensidig forståelse, respekt og accept af forskellige levemåder og kulturer”.

Vi er derfor rigtig glade for at kunne fortælle, at vi har indgået et samarbejde med Anette Juel Carlsen, Kulturhus Syd, de dejlige lokaler ved Vapnagård Servicecenter, som tidligere rummede biblioteket.

Vi lægger den 2. september ud med en udstilling af vores billeder af ”Helsingørtapetet”.

Helsingørtapetet” er et 31 m. langt og ½ m. højt broderi udført af 37 kvindelige indvandrere og flygtninge i et syprojekt i Helsingør i begyndelse af 2000-tallet.

Det skildrer deres liv i Jugoslavien og Palæstina, grunden til at de måtte forlade deres land og deres møde med Danmark, da de kom hertil i 1970erne og 1980erne.

Tapetet er en vigtig del af Helsingørs nyere historie og en smuk billedkavalkade over nogle af vore bysbørns historie.

Vi kan ikke udstille hele ”tapetet”, da det kræver ganske særlige forhold, men vi har en række fotoplancher, som giver et indtryk af det originale ”tapet”.

Se mere om udstillingen i pressen senere i august.

Derefter følger den 21. september en kulturel spiseaften, hvor gruppen ”Rumænere i Nordsjælland” vil stå for mad og underholdning.

En del vil have mødt dem til Multikulturel Festival i 2016 og 2017, hvor de var meget synlige i deres smukke folkedragter.

Se mere om arrangementet i pressen i begyndelsen af september.

Vi regner med at arrangere en ny spiseaften i oktober og en i november, men det er endnu ikke faldet på plads, hvilke foreninger, der vil stå for dem. Det er dog sikkert, at det for de foreninger, der plejer at deltage i Multikulturel Festival er en kærkommen anledning til at præsentere sig for venner, naboer og bysbørn.