Beretningen dækker tiden siden sidste ordinære generalforsamling den 28. september 2017.

Den foregik i Lille Sal i Toldkammeret, og der var 4 personer tilstede.

På den generalforsamling var det ikke muligt at vælge en bestyrelse.

Derfor blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 2018 i nærværende lokale.

Tilstede var 4 personer, og heller ikke da var det muligt at vælge en bestyrelse.

Der blev udpeget tre personer, som foreløbigt skulle holde foreningen kørende, men uden andre opgaver end at bemande sekretariatet og føre det nødvendige regnskab (betaling af depotleje, betaling af hjemmeside og betaling af bankgebyrer).

De tre personer var:

Jane Bülow, Helena Jørgensen og Lisbeth Bono.

 

Som der står i brevet med indkaldelsen, synes vi at foreningen har en berettigelse, og at der kan være andre relevante opgaver end en festival, som vi p.t. ikke kan rejse ressourcer til.

Derfor de foreslåede vedtægtsændringer.

 

De tre aktiviteter foreningen på nuværende tidspunkt er involveret i er:

Byvandringer med forkus på de sidste 50-60 års indvandring i Helsingør

Der blev udbudt 4 vandringer i foråret og i eftersommeren i 2017

Det var ikke dem alle, der var deltagere til, men de vandringer, hvor der var

deltagere, blev meget vel modtaget.

Af forskellige årsager har der ikke været nogle vandringer i år, men vandringerne

forventes at blive udbudt igen – om ikke i år, så til næste år.

Det er Lisbeth, der har stået for vandringerne.

 

“Reklame” for Helsingørtapetet efter aftale med Helsingørs Museer, som ejer tapetet.

Vi er tre personer, som har haft møde om det med museumsdirektøren.

Vi mangler den sidste tilbagemelding, men der skulle ikke være noget i vejen for, at vi kan udstille vores fotoplancer og på den måde gøre reklame for tapetet.

 

Indsamling af “livshistorier” i samarbejde med Helsingørs Museer.

Lisbeth er i foreningens regi i gang med indsamling af forskelligt skriftligt materiale samt lydfiler med livshistorier.

Desværre har den nye persondatalov, som trådte i kraft den 25. maj i år, i første omgang lukket for værftsmuseets arkiv, som der bl.a. hidtil er hentet oplysninger fra. Det bliver dog nok løst.

Alt det indsamlede materiale vil indgå i museets arkiv, og håbet er, at noget af det kan

bruges i en bog, som på nuværende tidspunkt har arbejdstitlen ”Helsingørportrætter”.

Alle tre aktiviteter kan godt bruge flere ressourcer.

 

Der kan også være andre relevante opgaver, som kan løses i foreningens regí, da vi jo igennem årene har haft kontakt med rigtig mange folk fra forskellige dele af verden, som af den ene eller anden grund er indvandret i byen.

Det kunne være kulturmøder af alle slags, foredrag osv.

Netop i vores tid er der brug for de gode historier og de gode debatter.

Det er bare at slippe fantasien løs.

Beboerhuset ”Helsingør Syd” kunne være en fin samarbejdspartner.