Som det vil være jer bekendt, lykkedes det ikke på den ekstraordinære generalforsamling i januar i år at få valgt en bestyrelse for foreningen.
Foreningen er siden blevet administreret af Helena Jørgensen, Jane Bülow og undertegnede, Lisbeth Bono.
Da vi synes, at foreningen har en berettigelse, og at der kan være andre relevante opgaver end en festival, som vi p.t. ikke kan rejse ressourcer til, prøver vi nu igen at få valgt en bestyrelse – men på ændrede vedtægter.
Hvis vedtægterne ændres som vi foreslår, er vi alle tre parate til at stille op til bestyrelsen.
På nuværende tidspunkt kører der tre aktiviteter i foreningens regi, nemlig: 
Byvandringer med forkus på de sidste 50-60 års indvandring i Helsingør
“Reklame” for Helsingørtapetet efter aftale med Helsingørs Museer
Indsamling af “livshistorier” i samarbejde med Helsingørs Museer.
Der kan også være andre relevante opgaver, som kan løses i foreningens regí , da vi jo igennem årene har haft kontakt med rigtig mange folk fra forskellige dele af verden, som af den ene eller anden grund er indvandret i byen.
Så har du lyst til at deltage i nogle af de ovennævnte aktiviteter eller har forslag til andre, så mød op på generalforsamlingen.