Multikulturelt Forum

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 30. januar 2018.

Dagsorden:

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.

Da det ikke er muligt at vælge 3 nye bestyrelsesmedlemmer besluttes følgende:

” Lisbeth Bono, Helena Jørgensen og Jane Bülow udpeges til foreløbig at holde foreningen kørende, men uden andre opgaver end at bemande sekretariatet og føre det nødvendige regnskab (betaling af depotleje, betaling af hjemmeside og betaling af bankgebyrer).

Foreningens facebookside lukkes med udgangen af februar.”

Med venlig hilsen

Lisbeth Bono