Den 4-1-2018 er følgende blevet udsendt pr. mail til 62 relevante personer:

Kære medlemmer af foreningen Multikulturelt Forum og venner af foreningens Kulturfestival!

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i foreningen Multikulturelt Forum

Tirsdag den 30. januar kl. 19.00 i mødelokalet Ponydalen 9 kælderen.

Eneste punkt på dagsordenen er:

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.