Foreningen Multietnisk Forum blev stiftet den 24. januar 2001 og har siden stået for afholdelse af Multietnisk Festival. På generalforsamlingen den 18. juni 2013 skiftede Multietnisk Festival navn og blev til Kulturfestival.

På den ekstraordinære generalforsamling den 13. november 2013 skiftede foreningen Multietnisk Forum derfor også navn, og blev til foreningen Multikulturelt Forum.

Foreningen er selvstændig, politisk og religiøst uafhængig og hjemmehørende i Helsingør.

Foreningens formål er at skabe et forum for foreninger og enkeltpersoner i Nordsjælland på tværs af kultur, etnicitet og religiøst tilhørsforhold, med henblik på at fremme gensidig forståelse, respekt og accept af forskellige levemåder og kulturer.

Formålet udmøntes i afholdelse af den årlige kulturfestival samt andre arrangementer, der fremmer mangfoldighed og skaber gensidig interesse for bl.a. mad, musik og medborgerskab.

Alle foreninger og enkeltpersoner, som går ind for foreningens formål, kan være medlemmer af foreningen.

Foreningen ledes af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling for en toårig periode ved direkte valg blandt de fremmødte.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med stormødet efter årets festival.

Se foreningens vedtægter her

 

Foreningens bestyrelse:

 Lisbeth Bono, Formand

Lisbeth Bono, Formand

Shagufta Nazlee Dilshad

Shagufta Nazlee Dilshad

Helena Jørgensen, Næstformand

Helena Jørgensen, Næstformand

Omar El-louanzari

Omar El-louanzari

Jane Bülow, Kasserer

Jane Bülow, Kasserer