Lidt historie

I 1998 afholdt den kommunale institution ”Vapnagårdparken” en fest, hvor herboende tyrkere, arabere og jugoslaver sammen med institutionens personale stod for underholdning og boder med mad og drikke

Festen var en succes og blev gentaget de følgende år med en voksende skare aktører.

I januar 2001 var Vapnagårdparken ”fødselshjælper” for foreningen Multietnisk Forum, som med hjælp fra institutionen skulle stå for Multietnisk Festival.

Festivalen var i 2001 tilsluttet FNs danske kampagne mod racisme og intolerance.

Vapnagårdparken skulle udbygge og selv bruge en del af det store grønne areal, hvor festivalen blev afholdt, så i 2002 flyttede festivalen til det grønne område ved Sthens Kirke.

Festivalen var nu vokset så meget, så det kneb med telte til formålet. I 2003 var det ingen festival – bestyrelsen gik i tænkeboks, for at tage bestik af fremtiden.

 

Sthens Kirkes tilbød at festivalen kunne rykke inden døre, så fra 2004-2006 havde festivalen til huse i kirkens lokaler i vinterhalvåret.

I 2007 stod Kulturhus på den anden side vejen færdigt, og festivalen foregik i de to huse i det tidlige forår.

Fra 2008 og til 2014 udvikledes festivalen – igen som en sommerfestival – i og imellem de to huse.

Der blev i løbet af årene sat flere og flere telte op på P-pladsen og på græsset ved Kulturhus, og underholdningen blev afviklet på en centralt placeret udendørs overdækket scene.

I 2013 skiftede festivalen navn til ”Kulturfestival”, og foreningen skiftede efterfølgende navn til ”Multikulturelt Forum”, så det blev: ”Multikulturelt Forums Kulturfestival”.

Pladsen blev efterhånden for trang. En hæk, der var vokset, delte festivalpladsen i to dele, og de to huse pålagde festivalen flere og flere restriktioner, så da Kulturhavnen var udbygget, og det var muligt at bruge Von Scholtens genskabte ravelin, søgte bestyrelsen kommunen om at kunne afholde festivalen på ravelinen, og fik tilladelsen.

Festivalen kom dog ikke til at foregå på ravelinen i 2015, idet det netop i de dage, hvor festivalen skulle afholdes var meget blæsende med stormstød op til 15 sekundmeter. 

I stedet rykkede festivalen ind i værftshal 20-21.

I 2016 prøvede vi igen Ravelinen.

Det var ikke muligt at sætte teltene op fredag eftermiddag inden festivalen – det blæste for meget.

Lørdag morgen og formiddag blev der så knoklet, så alt stod færdigt til festivalens åbning. Solen skinnede og vejret var rigtig festivalvejr.

Desværre havde vi fået lagt festivalen i ramadanen, så vi måtte undvære de muslimske foreninger som aktører og alle deres medlemmer som publikum.