Byvandring med fokus på de sidste 50-60 års indvandring

Det er med stor glæde at Multikulturelt Forum præsenterer byvandringer med fokus på de sidste 50- 60 års indvandring.

Vores dejlige by har en lang historie som indvandringsby.
Dette går helt tilbage til sundtoldstiden, hvor byen havde en magtfuld rolle.

Helsingør Skibsværft var i generationer Helsingørs største arbejdsplads og spillede samtidig en nøglerolle for Helsingør som invandringsby, da mennesker fra verdens fjerne egne blev en del af arbejdsstyrken i slutningen af 60´ernes og 70´ernes industrielle storhedstid.

Helsingør har de sidste 50-60 år gennemlevet en udvikling, som har været mere eller mindre styret af begivenheder, konjunkturer og krige ude i den store verden.
Byvandringen giver et spændende og helt unikt indblik i Helsingørs nyere historie og den mangfoldighed indvandrere fra hele verden hver især har bidraget til.

Vi mødes ved Værftsporten og går til gavlmaleriet ved Kongensgade.
Der gives undervejs et kort rids af byens historie fra midt i 1900-tallet til i dag med fokus på de industrielle arbejdspladser og periodens indvandring af arbejdsmigranter og flygtninge.

Så går turen op i byen, hvor vi vil se på, hvilke spor indvandringen har sat i byens forretningsliv. Undervejs hører vi om de forskellige virksomheder på ruten, ejerens historie:

Hvor kom hun/han fra?

Hvorfor kom hun/han til Helsingør?

Guide på turen er ildsjælen Lisbeth Bono
Hun har boet i Helsingør i en menneskealder og har i årtier beskæftiget sig med integration og mangfoldighed i vores smukke by, Helsingør.

Pressemeddelelse i Dagbladet den 1. juni 2017

Artikel i Helsingør Dagblad den 6. januar 2017