Kære venner af foreningen Multikulturelt Forum

Som det vil være jer bekendt, lykkedes det ikke på den ekstraordinære generalforsamling i januar i år at få valgt en bestyrelse for foreningen. Foreningen er siden blevet administreret af Helena Jørgensen, Jane Bülow og undertegnede, Lisbeth Bono. Da vi synes, at foreningen har en berettigelse, og at der kan være andre relevante opgaver end en festival, som vi p.t. ikke kan rejse ressourcer til, prøver vi nu igen at få valgt en bestyrelse – men på ændrede vedtægter. Hvis vedtægterne ændres som vi foreslår, er vi alle tre parate til at stille op til bestyrelsen. På nuværende tidspunkt kører der tre aktiviteter i foreningens regi, nemlig:  Byvandringer med forkus på de sidste 50-60 års indvandring i Helsingør “Reklame” for Helsingørtapetet efter aftale med Helsingørs Museer Indsamling af “livshistorier” i samarbejde med Helsingørs Museer. Der kan også være andre relevante opgaver, som kan løses i foreningens regí , da vi jo igennem årene har haft kontakt med rigtig mange folk fra forskellige dele af verden, som af den ene eller anden grund er indvandret i byen. Så har du lyst til at deltage i nogle af de ovennævnte aktiviteter eller har forslag til andre, så mød op på...

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00 i lokalet Horsedammen 15, kld.

Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. (Da der pt. ikke er nogen bestyrelse bliver det beretning fra den lille gruppe (Helena Jørgensen,  Jane Bülow og Lisbeth Bono), som har administreret foreningen siden den ekstraordinære generalforsamling i januar -18) Forelæggelse af det reviderede regnskab. Kontingent for det kommende år. Indkomne forslag. 6.a. Valg af bestyrelse i henhold til § 4.       (Da der pt. ikke er nogen bestyrelse, skal der vælges 5       bestyrelsesmedlemmer – 2 for et år og       3 for to år) Valg af 2 suppleanter. Valg af revisor og revisorsuppleant Kontingent, der dækker årene 2018 og 2019 kan betales ved mødets begyndelse eller indsættes på foreningens konto: Registrerings nr. 1551 Konto nr. 60040672 Kontingentet er for foreninger 100 kr. og for enkeltpersoner 50 kr. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 10. september.   Helena Jørgensen, Jane Bülow og Lisbeth Bono har følgende forslag til ændring af foreningens vedtægter: I vedtægternes paragraf 2 står: ”Formålet udmøntes i afholdelse af den årlige kulturfestival samt andre arrangementer, der fremmer mangfoldighed og skaber gensidig interesse for bl.a. mad, musik og medborgerskab” Det foreslås ændret til: ”Formålet udmøntes i diverse tiltag, der fremmer mangfoldighed og skaber gensidig interesse”. I paragraf 5 står: ”Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år kort efter festivalen med evaluering af samme.” Det ændres til ”Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.”   Med venlig hilsen på vegne af ovennævnte gruppe: Lisbeth...