Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indbydes til Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Multikulturelt Forum onsdag den 30. september kl. 19.00 i Toldkammerets lille sal. Det er umiddelbart før generalforsamlingen muligt at tegne medlemskab eller at forny sit medlemskab, hvis man ikke allerede har gjort det på festivalen. Dagsorden 1. Kort orientering v/ formanden 2. Forelæggelse af det reviderede foreningsregnskab for 2014 3. Orientering om regnskabet for årets festival 4. Kort gennemgang af foreningens opbygning med bestyrelsesposter og udvalg 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 6. Valg af 2 suppleanter for 1 år 7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år Vel mødt På vegne af bestyrelsen...

Multikulturelt Forum deltog i Golden Days i Helsingør søndag den 6-9-15 med to boder og en kulturvandring.

Familiecenter Oliven Klub solgte falafel, og Den spanske Musik- og Kulturforening solgte paella og sang og spillede. Kulturvandringen havde de to store indvandrerepoker i Helsingør som tema, nemlig sundtoldstiden, som har sat sit præg på den gamle bykerne med kloster, kirker og store handelsgårde, og den nyere indvandring fra begyndelsen af 1960´erne og til i dag, som præger byens handelsliv med mange små indvandrerbutikker og...