Generalforsamling i

Foreningen Multikulturelt Forum

Da det ikke var muligt at vælge 3 nye bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af januar 2018.