Generalforsamling i

Foreningen Multikulturelt Forum

Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.00

I Lille Sal i Toldkammeret.

Dagsorden er efter foreningens vedtægt dvs.:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

  4. Kontingent for det kommende år.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4.

  7. Valg af 2 suppleanter.

  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  9. Eventuelt = Evaluering af årets festival

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Lisbeth Bono er på valg og modtager ikke genvalg. Hun fortsætter dog gerne som konsulent, men uden noget hovedansvar. 

Helena Jørgensen er på valg.

Mesut Harman er på valg og modtager ikke genvalg.

Jane Bülow og Marius Sicrea blev sidste år valgt for to år og er derfor ikke på valg.

Ønsker du at tegne medlemsskab eller at forny dit medlemsskab gøres det ved at indbetale 50 kr. på foreningens konto: Reg. nr.: 1551, Konto nr.: 60040672.

Husk at anføre dit navn på indbetalingen.